top of page
bcg2.jpg

Zkušený starosta města Letohrad, mimo jiné i jako předseda dobrovolného svazku Sdružení obcí Orlicko, svým naturelem vždy tíhne ke službě druhým a je spolehlivým partnerem občanům i místním samosprávám v celém regionu.

Zkušeného starostu Petra Fialu voliči poslali do Senátu z prvního kola

Novým senátorem v obvodě Ústí na Orlicí bude Petr Fiala kandidující v koalici KDU-ČSL a hnutí Společně pro kraj (SproK). Voliči jmenovce současného premiéra poslali do horní komory již v prvním kole. Fiala je zkušeným starostou Letohradu a v nové funkci se hodlá věnovat dopravě, konkrétně například dostavbě dálnice D-35.

 

Silný mandát nově zvoleného senátora ocenil i předseda KDU-ČSL Marian Jurečka: „Mám velkou radost, že voliči na Orlickoústecku vkládají do našeho Petra Fialy tak významnou důvěru a poslali jej do Senátu již z prvního kola. Dostane tak možnost navázat na 12 let působení svého předchůdce a kamaráda, lidovce Petra Šilara, kterému bych rád poděkoval za dosavadní práci. Celkově lidovci senátorské křeslo v regionu drží od roku 1996. Věřím, že Fiala dokáže své zkušenosti dlouholetého regionálního politika zúročit při práci v horní komoře parlamentu.“

 

Fiala hodlá v Senátu bojovat za rychlou dostavbu dálnice D-35 včetně potřebných přivaděčů, na jejichž dobudování stát kraji musí navýšit finanční prostředky. Také bude usilovat o stabilní plán financování krajů za účelem rekonstrukce místních silnic II. a III. třídy. V horní komoře se proto chce stát součástí výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Tématu se v současnosti věnuje jako předseda výboru pro dopravu Pardubického kraje.

 

„Upřímně děkuji občanům Orlickoústecka za významnou podporu ve volbách. Velmi si jejich důvěry vážím a vnímám ji jako velký závazek pro budoucí práci v Senátu. Snad lze silný mandát vnímat i jako ocenění mé dlouhodobé snahy o rozvoj našeho krásného regionu, v níž ani nadále nepolevím. Jsem připraven pomáhat samosprávám, spolkům a profesním organizacím s důležitými projekty, ale také občanům s jejich problémy. Chci být vaším senátorem, na kterého se můžete s důvěrou obrátit. Ať se nám na Orlickoústecku vždy dobře žije!“ poděkoval předseda hnutí SproK Petr Fiala voličům.

 

V Letohradu starostuje bez přestávky od roku 2006. Ve městě stál u projektů nové radnice, autobusového nádraží, podchodu pod vlakovým nádražím, zateplených škol či rekonstruovaného zdravotního střediska, koupaliště, restaurování mnoha památek a aktuálně u velké rekonstrukce Domu kultury. I díky konkrétním výsledkům se mu daří v obci držet stálý počet obyvatel.

 

Skoro deset let působí také jako předseda Sdružení obcí Orlicko, což je nejstarší svazek obcí v republice. V roce 2009 stál u zrodu Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko, které do roku 2016 také předsedal. V Letohradě spoluzaložil hokejbalový klub a deset let předsedal Českomoravskému svazu hokejbalu.

About

O mně

Pocházím z učitelské rodiny, proto i moje první kroky po absolvování žamberského gymnázia, šly tímto směrem. Po absolvování základní vojenské služby jsem se ale rozhodl pracovat  u Českých drah. Začal jsem jako průvodčí, pak jako vlakvedoucí mezinárodních rychlíků a vedoucí komandující. S Českými drahami jsem se rozloučil v roce 2006, kdy jsem z pozice ekonoma železniční stanice přešel do funkce starosty města Letohradu. Tuto funkci mám tu čest vykonávat doposud, tedy čtvrté volební období.

​Jsou mnohé aktivity, které jsem pomohl v průběhu desítek let rozpohybovat, případně stát v jejich čele. Začnu nejprve v oblasti sportu. S mnoha přáteli, se kterými se často a rád potkávám, se totiž znám z období, kdy jsem byl rozhodčím fotbalu, hokeje i hokejbalu. Už roku 1988 jsem spoluzakládal hokejbalový klub v Letohradě. Z něhož se následně stal úspěšný oddíl české extraligy a to i s dobře fungujícími mládežnickými týmy a s kvalitním zázemím. Snad i díky tomu jsem byl v období let 2000-2010 opětovně volen předsedou Českomoravského hokejbalového svazu, kdy jsem se podílel na rozvoji tohoto krásného sportu v celé republice.

Trvalý zájem o aktuální dění a správu našeho Orlickoústecka, potažmo celého regionu, mi za pomoci vašich preferenčních hlasů umožnil, že jsem od roku 2008 až dosud (s výjimkou let 2012-2016) členem zastupitelstva Pardubického kraje.  Nejprve jsem působil jako místopředseda finančního výboru a poslední dvě volební období jsem předsedou výboru pro dopravu a dopravní obslužnost. Tím však aktivity nekončí, roku 2009 jsem byl zakládajícím členem Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko, kde jsem byl do roku 2016 předsedou.

Nyní jsem tu členem správní rady a předsedou zaštiťující Valné  hromady Destinační společnosti Východní Čechy. Od roku 2013 jsem díky podpoře starostek a starostů opakovaně volen za předsedu nejstaršího svazku obcí v republice, Sdružení obcí Orlicko. To se v našem krásném regionu zaměřuje zejména na výstavbu cyklostezek a další infrastruktury pro cestovní ruch.

Do roku 2019 jsem byl vždy nestraník. Do krajského zastupitelstva jsem jako nestraník úspěšně kandidoval a to v roce 2008 a 2016. Roku 2020 pak již jako předseda nově založeného hnutí SproK, tedy Společně pro Kraj, za koalici 3PK – Pro prosperující Pardubický kraj. V povolební spolupráci jsme pokaždé spolupracovali s Koalicí pro Pardubický kraj, která se skládá z KDU-ČSL, Nestraníků a SNK ED.

Přirozeným vyústěním mého působení v komunální a krajské politice je další krok a tím je silné odhodlání, stát se v nadcházejícím období senátorem za Orlickoústecko, za senátní obvod č.46 Ústí nad Orlicí.

Úloha senátora je dle mého přesvědčení vysoce nadstranická. Setkávám se s širokou podporou dalších subjektů a osobností, ať už z politických, nebo sportovních organizací, či spolků. Toho si velmi vážím. Proto věřím, že mé dosavadní zkušenosti a chuť do příštích výzev, jsou dobrým základem pro další práci. Směrem k regionu jde především o službu, předpokládající znalost životních podmínek a pochopení potřeb zdejších lidí. Tam, kde to bude možné, chci být tou pověstnou pomocnou rukou.

Děkuji vám, že mne osobně přijdete ve volbách svým hlasem podpořit.

Vážím si toho.

1976 - 1984 ZŠ Komenského Letohrad

1984 - 1987 Gymnázium Žamberk

1987 - 1988 Pedagogická fakulta Hradec Králové

1988 - 2006 České dráhy (průvodčí, vlakvedoucí, vedoucí komandující, ekonom žst.)

1998 - 2006 předseda hokejbalového klubu v Letohradě

1998 - 2000 místopředseda Českomoravského svazu hokejbalu

2000 - 2010 předseda Českomoravského svazu hokejbalu

2006 - dosud starosta města Letohrad

2008 - 2012 neuvolněný člen zastupitelstva Pardubického kraje, místopředseda Finančního výboru ZPk

2009 - 2016 předseda správní rady Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko (od jejího založení)

2013 - dosud - předseda Sdružení obcí Orlicko

2017 - dosud člen správní rady Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko

2016 - dosud neuvolněný člen zastupitelstva zastupitelstva Pardubického kraje, předseda Výboru pro dopravu a dopravní obslužnost ZPk

2019 - dosud předseda hnutí Společně pro kraj (SproK) 

Prostě je dobré mít svého senátora.

Stejně tak je pro senátora dobré vidět za lidmi konkrétního člověka, který je pro něho inspirací a potvrzením, že jeho práce je k užitku a má smysl. Senát není o politikaření, ale o společném zájmu.

Volby 2022

Senátní volby 2022

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022 (I. kolo) a 30. září a 1. října 2022 (II. kolo).

První volby se konaly v roce 1996, třetina senátorů byla zvolena na 2 roky, třetina na 4 roky, třetina na 6 let. Další volby se konaly v jedné třetině volebních obvodů v roce 1998. Od těchto voleb je délka mandátu všech senátorů 6 let. 

 

Termín voleb do Senátu vyhlašuje prezident republiky podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky.

 

Každé dva roky se konají volby v jedné třetině volebních obvodů, takže Senát je institucí trvalou, nemůže být rozpuštěn a kontinuálně pokračuje ve své práci.

 

Při volbách voliči vybírají z kandidátů, které navrhnou různé politické strany, nebo z kandidátů nezávislých. Kandidát, který získá více než 50 % hlasů, je zvolen senátorem. Pokud žádný kandidát nezíská přes 50 % hlasů, koná se druhé kolo voleb, kam postupují první dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Vítězem druhého kola se stává kandidát, který získá více hlasů.

 

Senátorem může být zvolen občan ČR, kterému je nejméně 40 let. Volí ho občané, kteří dosáhli věku 18 let. Ve volbách může kandidovat i senátor, kterému končí mandát, takže pokud dostane důvěru občanů, může ve své práci pokračovat i po více období. Každý zvolený senátor obdrží osvědčení od volební komise o řádném a právoplatném zvolení a na první schůzi Senátu, následující po volbách, složí senátorský slib.

 

Zanikne-li v průběhu volebního období z jakéhokoliv důvodu mandát senátora, vyhlásí prezident republiky doplňovací volby v příslušném volebním obvodu, kde byl senátor zvolen, a stanoví den jejich konání tak, aby se konaly nejpozději 90 dnů poté, kdy zanikl mandát senátora. V těchto volbách je senátor volen pouze na zbytek volebního období, které příslušelo původně zvolenému senátoru. Pokud mandát senátora zanikl rok před uplynutím volebního období senátora, doplňovací volby se nekonají.

bottom of page